2. Határozati javaslat az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
Kapcsolódó dokumentumok: